هر که بسیار طاعات انجام دهد

هر که بسیار طاعات انجام دهد از انجام گناهان دلتنگ و افسرده می‌شود، و هر که بسیار مرتکب گناهان شود، از انجام طاعات دچار دلتنگی می‌شود.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …