هرگاه نمازت را خواندی

“هرگاه نمازت را خواندی، رزق و روزی ات از جایی برایت می آید که خودت هم تصورش را نمی کردی”.

‏[ تَفسِیرُ ابنُ کَثِیر || ۵ / ٣٢٧ ]

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …