هرکه مسلمانی را بپوشاند، الله [نیز] او را خواهد پوشاند

شاید خداوند کسی را که گناه بزرگتری انجام داده بپوشاند و کسی را که گناهِ کوچکتری مرتکب شده رسوا نماید؛ چرا که اولی [گناه‌ها و عیب‌های] مردم را پوشانده و دومی آنان را رسوا کرده است.

در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هرکه مسلمانی را بپوشاند، الله [نیز] او را خواهد پوشاند»
(مسلم:۲۶۹۹)

 

مقاله پیشنهادی

بدترین غذا، غذای دعوتی است که افرادی که به آن حضور می‌یابند از خوردن آن باز داشته می‌شوند

«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِیمَهِ، یُمْنَعُهَا مَنْ یَأْتِیهَا، وَیُدْعَى إِلَیْهَا مَنْ یَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ یُجِبِ الدَّعْوَهَ، …