هرکس قرآن بیاموزد ارزش و قدر وی بالا می‌رود

قال الإمام الشّافعیّ رحمه اللّه تعالى: «من تعلّم القرآن عظمت قیمته، و من تعلّم الفقه نبل مقداره، و من کتب الحدیث قویت حجّته، و من تعلّم الحساب جزل رأیه، و من تعلّم اللّغه رقّ طبعه، و من لم یصن نفسه، لم ینفعه علمه».

امام شافعی رحمه الله تعالی فرمودند: «هرکس قرآن بیاموزد ارزش و قدر وی بالا می‌رود، و هرکس فقه بیاموزد تواناییش زیاد می‌گردد، و هرکس حدیث بنویسد (و حفظ کند) حجت و برهانش قوی می‌شود، و هرکس علم حساب فراگیرد رأی و نظرش محکم می‌شود، و هرکس ادبیات بیاموزد طبع و سرشت وی نرم و لطیف می‌شود، و هرکس نفس خود را محفوظ ندارد علمش سودی برایش ندارد».

[ أدب الدنیا و الدین للماوردی ۲۸ ].

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …