هرکس خدا را بدون علم عبادت کند، آنچه را که فاسد می‌کند بیشتر است از آنچه اصلاح می‌کند

براستی که داشتن علم شرعی و دانستن مسائل مهم عقیدتی و شرعی لذت ایمان و عبادت را بسیار دلچسپ تر می نماید. عابد جاهل از عبادت چه بسا لذتی که یک عابد آگاه به شریعت و عقیده می برد نمی برد.

در سنن دارمی آمده است که: کتب عمر بن عبد العزیز رحمه اللّه إلى أهل المدینه: «من تعبّد بغیر علم کان ما یفسد أکثر ممّا یصلح».

ترجمه: عمر بن عبدالعزیز رحمه الله برای اهل مدینه نوشت: «هرکس خدا را بدون علم عبادت کند، آنچه را که فاسد می‌کند بیشتر است از آنچه اصلاح می‌کند».

بله ای مسلمان موحد تا می توانی بر دینت علم کسب کن و در موردش عمیق بنگر . زیرا پایه عقیدتی اگر بلنگد و اصول و مبانی خوب درک نگردد موجب جهل بر فروع و عدم لذت واقعی از عبادات می گردد. کسی که احکام دینش را بداند و بدان علم داشته باشد طریقه ی صحیح عبادت را نیز می آموزد و می داند و در نتیجه این علم به مانند چراغی در ظلمات  او را به سوی حق رهنمون می سازد و عبادتش را خالصانه و زیباتر می کند.

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …