هدف از زیارت قبور

ابن قیم رحمه الله میفرمایند:

هدف از زیارت قبور سه چیز است:

به یاد آوردن آخرت و پند و عبرت گرفتن

با دعا کردن برای میت به او کمک کردن

کمک کردن زیارت کننده ی قبر به خودش با تبعیت از سنت.

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …