نوشتن (ص) خالی جلوی نام: رسول الله (صلی اللّه علیه وسلم)

فیلترینگ اشتباهات

نوشتن (ص) خالی جلوی نام: رسول الله (صلی اللّه علیه وسلم)

متاسفانه در شبکه های اجتماعی و سایتها مشاهده می شود که در جلوی نام رسول اللّه به جای نوشتن درود کامل، فقط (ص) خالی را مینویسند، که این نوع نوشتن بسیار نادرست، اشتباه و به دور از احترام میباشد، زیرا شخصی که سواد یا علم کافی ندارد آن را به این صورت می خواند: رسول الله (صاد) که هیچ معنا و مفهومی ندارد.

پس بنابراین:
برادر و خواهر مسلمانم چه زیبا و دارای احترام است که در هنگام نوشتن نام رسول اللّه (صلی الله علیه وسلم) جلوی آن (ص) خالی ننویسید و همیشه با صبر و حوصله درود کامل بنویسید، زیرا هم محترمانه تر است و هم با خواندن درود توسط خوانندگان متن، ان شاءاللّه شما دارای ثواب می شوید.

مقاله پیشنهادی

فضایل حُسن خُلق:

فضایل حُسن خُلق: شریعت اسلام دلایلی بیان نمود که نشان می­دهد اخلاق نیک، فضایلی بزرگ …