نقش علمای دین در هدایت و گمراهی مردم

حدثنا یحیى ابن یمان، قال: سمعت سفیان الثوری، یقول: «الأعمال السیئه داء، والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن یشفی الداء؟».

یحیی بن یمان می‌گوید: شنیدم که سفیان ثوری می‌فرمود: «اعمال و کارهای بد و زشت درد هستند و علماء دوای آن دردها هستند، هرگاه علماء فاسد شدند پس چه کسی دردها را درمان کند؟».

[ ‏«حلیه الأولیاء» حافظ أبو نعیم اصفهانی]

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …