نصحیت شیخ الاسلام ابن تیمیه به شاگردش ابن القیم

ابن قیم رحمه الله می گوید:

بعد از آن که ایرادات و شبهات مختلف را پیش شیخ الاسلام (ابن تیمیه) مطرح می کردم به من گفت: قلبت را در مقابل ایرادات و شبهات مانند اسفنج نکن، که آن را جذب کند و فقط شبهه از آن ترشح کند.
👈 بلکه آن را مانند شیشه ی یکدست قرار بده که شبهات از سطح آن رد می شوند و بر روی آن جا نمی گیرند، با پاکی اش آن را می بیند و با صلابتش آن را دفع می کند.
🔸و گر نه اگر قلبت هر شبهه ای را که بر آن می گذرد جذب کند جایگاه شبهات می شود.

🔻نصیحتی نمی شناسم که به اندازه ی این نصیحت برای دفع شبهات از آن نفع برده باشم.

(ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ٢۴٠/ ١)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …