نشستن بر روی قبر

نشستن بر روی قبر

«لَأَنْ یَجْلِسَ أَحَدُکُمْ عَلَى جَمْرَهٍ فَتُحْرِقَ ثِیَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَجْلِسَ عَلَى قَبْر».[۱]

«اگر یکی از شما بر روی اخگر آتش بنشیند و لباسش را (طوری) بسوزاند که پوستش آتش را لمس کند بهتر است از اینکه بر روی قبر بنشیند».[۱]– صحیح مسلم (۹۷۱).

مقاله پیشنهادی

حدیث حسن لذاته:

حدیثی را که راوی عادل ولی با قوت ضبط خفیف، و با سندی متصل و …