نتیجه دعای مسلمان

دعْوَهَ المُسْلِمِ مُسْتَجَابَه = اللَّهُ أَکْثَرُ

«مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٍ یَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَهٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِیَّاهَا، أَوْ صَرْفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا»

الراوی : عباده بن الصامت المحدث : الألبانی المصدر : صحیح الترمذی الصفحه أو الرقم: ۳۵۷۳ _ المصدر : صحیح الجامع الصفحه أو الرقم: ۵۶۳۷

هیچ مسلمانی بر روی زمین نیست که دعا کند و از خدا چیزی بخواهد، مگر آنکه خداوند خواسته‌اش را برآورده می‌کند یا بدی و امر ناگواری همسان خواسته‌اش را از او دور می‌نماید».

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …