نتایج ایمان به روز آخرت

نتایج ایمان به روز آخرت

ایمان به این روز منجر به نتایجی مهم، اخلاقی زیبا، عبادت­هایی متنوّع و تأثیراتی پسندیده برای فرد و جامعه در دنیا و آخرت می­شود.

از جمله اینکه:

۱- بجای آوردن عبادت الله متعال: ایمان به قیامت یکی از موارد اطاعت از الله  به شمار می­رود و کمال مخلوق در انجام پرستش پروردگار است.

۲- افزایش ایمان: باور به این روز یکی از ارکان ششگانۀ ایمان است که بدون آن، ایمان صحیح نمی­گردد و هر اندازه که بنده پروردگارش را بیشتر بشناسد، ایمان و یقینش بیشتر و قوی­تر می­گردد و مقامش بالاتر می­رود.

۳- برانگیخته­شدن امید و ترس: ایمان به روز آخرت انسان را وادار و تشویق به انجام عبادات، به منظور دستیابی به پاداش آن روز می­کند و نیز به سبب ترس از عذاب آن روز، باعث می­شود که آدمی گناهان را ترک نماید.

اگر انسان از جزئیّات و امور مربوط به قیامت آگاه شود و بداند که نعمت­های ابدی مخصوص اهل طاعت و مجازات و عذاب دردناک مختصّ گنهکاران است، این آگاهی و شناخت بزرگ­ترین دلیل و انگیزه برای انجام نیکی و پرهیز از بدی است.

۴- آگاهی از فضل، عدالت و حکمت الهی: به گونه­ای که هر کسی را که مستحقّ عذاب باشد، بر اساس عدالت خویش مجازات می­نماید و مستحقّ پاداش را از روی فضل خود، نعمت می­دهد.

این امر با شناخت پاداش یا عذاب و حساب روز آخرت حاصل می­شود.

۵- میانه­روی در حالت خوشی و ناخوشی: فرد مؤمن در تمامی این حالات، میانه­رو است؛ نعمت باعث طغیان و مصیبت سبب ناامیدی وی نمی­شود. اگر خوشحال باشد، شکر الهی را به جای می­آورد و چنانچه ناراحت و غمگین و دچار مصیبت گردد، صبر می­نماید.

رسول الله rفرمودند: «عَجَبًا لأمرِ المؤمنِ إِنَّ أمْرَهُ کُلَّهُ لهُ خَیرٌ ولیسَ ذلکَ لأحَدٍ إلا للمُؤْمنِ؛ إِنْ أصَابَتهُ سَرَّاءُ شَکَرَ فکانتْ خَیرًا لهُ وإنْ أصَابَتهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فکانتْ خَیرًا لهُ»[۱]؛ «کار مؤمن عجیب است! [از کار مؤمن در شگفتم!] که همۀ کارهایش برای او خیر است و این ویژگی فقط مختصّ انسان مؤمن است؛ اگر شادی [و نعمتی] به او رسد، شکر نموده و این کار برایش خیر است و اگر دچار ضرر [و مصیبتی] شود، صبر می­کند و این عمل نیز برایش خوب است».

۶- ایجاد اخلاق زیبا: ایمان به قیامت باعث می­شود که اخلاق و رفتار آدمی زیبا و نیکو گردد؛ به عنوان مثال، منجر به ویژگی بخشش و انفاق می­گردد، چون فرد بخشنده می­داند که آنچه در این دنیا انفاق نماید، در آخرت، بهتر و جاودانه­تر از آن را در نزد الله متعال خواهد یافت. در نتیجه، می­بینی که چنین فردی علاوه بر انفاق مال خویش در حالی که خودش به آن نیاز دارد، اعمال نیک را نیز ترجیح می­دهد و همچون فردی که از فقر نمی­ترسد، صدقه می­دهد.

۷- آرامش مؤمن در برابر آنچه در این دنیا از دست می­دهد، چون امید به نعمت­های آخرت دارد: بر این اساس، بر اثر پیدایش امری ناپسند یا از دست­دادن محبوب خویش، مضطرب و پریشان نمی­شود، زیرا امید دارد که الله Uعوض آن را عطا نماید و این فکر و اندیشه، منجر به آرامش و آسودگی او و ترک خشم و غضب می­شود.[۲]

پس از بیان مباحثی دربارۀ مفهوم ایمان به روز آخرت و اهمّیت و نتایج آن، مطالبی در مورد احوال و شرایط قیامت بیان خواهد شد.

[۱]– صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۹۹۹۲ به نقل از صهیب.

[۲]– الإیمان بالیوم الآخر، محمّد حمد، صص ۹- ۱۱٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …