مکارم و اخلاق گرامی

سعید بن العاص رضی الله عنه می‌گوید:

اگر مکارم و اخلاق گرامی آسان بود انسان‌های لئیم و پست نیز در این زمینه از شما پیشی می‌گرفتند؛

اما سخت است و تنها کسی که فضیلت آن را می‌داند و امید پاداش دارد بر آن صبر می‌کند.

[مکارم الأخلاق ابن ابی الدنیا]

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …