مهمون ناخوانده

تا حالا دقت کردین که اگه یکی از فامیلاتون زنگ بزنه و بگه دارم میام خونه تون شما هم به محض قط کردن گوشی تمام خونه رو بازدید میکنی که اشغالی رو فرش نباشه که جلوی مهمون شرمنده بشی

خوب حالا در نظر بگیرید که مهمونی ناخواسته بیاد خونه تون و تمام خونه خیلی بهم ریخته و تازه رو فرشها هم کلی اشغال ریخته اون وقت نمیتونید جلوی مهمون سر بلند کنی وخیلی هم خجالت میکشید،
خب بیاید از همین حالا دلمونو از هرچی ناپاکی تمیز کنیم شاید مهمون ناخوانده ای مثل مرگ بیاد سراغمون و کاملا آماده باشیم تا پیش خالق هستی شرمنده نباشیم

مقاله پیشنهادی

کسی که همسایه‌اش از آزار و شر وی در امان نیست، وارد بهشت نمی‌شود

چنان‌که شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «به …