من روزه ام

مى دانم که تاکنون بارها برایت اتفاق افتاده که خواسته اى چیزى بخورى یا بیاشامى اما به یادت آمده که روزه هستى و از خوردن و نوشیدن امتناع کردى.

یادمان باشد که روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه روزه یعنى سوق دادن تمام اعضا و جوارح به سوى تقوا و پرهیزگارى.

حضرت پیامبر عزیزمان ﷺ
مى فرمایند:

إذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب وإن قاتله أو سابه احد فلیقل إنی أمرؤ صائم

متفق علیه

“روزى که روزه هستید ازهمبسترى و سر و صدا بپرهیزید و اگر کسى در حال روزه با شما درگیر شد و یا به شما ناسزا گفت،در پاسخ بگویید:من روزه ام”

سوالم این است که آیا تاکنون اتفاق افتاده که کسى در روزى که شما روزه بودید با شما جر و بحث کند و شما یادتان بیاید که روزه هستید و از جر و بحث و سر و صدا و ناسزاگویى امتناع نموده  و گفته باشید: من روزه ام.

اگر چنین باشد واقعا شما به هدف و فلسفه روزه پى پرده اید و چنین روزه اى مبارکتان باد.

مقاله پیشنهادی

فضایل حُسن خُلق:

فضایل حُسن خُلق: شریعت اسلام دلایلی بیان نمود که نشان می­دهد اخلاق نیک، فضایلی بزرگ …