مناجات شبانه

خدایا، مرا ببخش! به خاطر همه لحظه هایی که به یاد تو نبوده ام!

به خاطر همه سجده هایی که زود سر برداشتم .
به خاطر همه درهایی که کوبیده ام و خانه تو نبوده اند .

به خاطر همه حاجاتی که از غیر تو خواسته ام .
به خاطر همه وعده هایی که تو دادی و من باور نکردم .

ببخش مرا بخاطر بی انصافی هایم

بخاطر انکه فقط درحال ناراحتی به یادت بودم در حین خوشحالی فراموشت کرده بودم

ببخش این بنده ی عاصی را….

مقاله پیشنهادی

هرکس که یک جنگجو در راه خدا را آماده سازد در واقع او هم جنگیده است

جماعت محدثان مگر ابن ماجه از زید بن خالد جهنی روایت کرده‌اند که پیامبر صلی …