مقایسه روز جمعه با ماه رمضان

ابن قیم:
روز جمعه روز عبادت است و برتری آن بر سایر روزها-ی هفته- مانند برتری ماه رمضان است بر دیگر ماه ها و در آن ساعت اجابت(دعا) هست که مانند شب قدر در ماه رمضان است!

‏فیوم الجمعه یوم عباده و هو فی الأیام کشهر رمضان  فی الشهور، و ساعه الإجابه فیه کلیله القدر فی رمضان.

زاد المعاد ؛ [۱/۳۹۸]

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …