مفهوم قیامت

قیامت

مفهوم قیامت:

قیامت یکی از نام‌های روز آخرت است.

قرطبی رحمه الله می­گوید: «این واژه در زبان عربی، مصدر «قام یقوم» بوده و بنا بر عادت عرب، به منظور مبالغه،«ه» تأنیث گرفته است».[۱]

[۱]– التّذکره، ص ۲۴۶٫

مقاله پیشنهادی

تفاوت بین قرآن و حدیث قدسی:‏

‏۱) قرآن کریم کلام خداست که با لفظ او به سوی رسول الله وحی شده …