مفهوم قیامت

قیامت

مفهوم قیامت:

قیامت یکی از نام‌های روز آخرت است.

قرطبی رحمه الله می­گوید: «این واژه در زبان عربی، مصدر «قام یقوم» بوده و بنا بر عادت عرب، به منظور مبالغه،«ه» تأنیث گرفته است».[۱]

[۱]– التّذکره، ص ۲۴۶٫

مقاله پیشنهادی

فرقه شیعه (۳)

اکنون مناسب می­بینم سخنان سیوطی در مورد مهدی مغربی را ذکر کنم. او می­گوید: «مهدی …