مفهوم قیامت

قیامت

مفهوم قیامت:

قیامت یکی از نام‌های روز آخرت است.

قرطبی رحمه الله می­گوید: «این واژه در زبان عربی، مصدر «قام یقوم» بوده و بنا بر عادت عرب، به منظور مبالغه،«ه» تأنیث گرفته است».[۱]

[۱]– التّذکره، ص ۲۴۶٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …