مفاهیمی اساسی در مورد کفر نزد اهل سنت و جماعت ( ۲ )

امام ابن تیمیه رحمه اللّٰه می فرماید :

“فمن قال أو فعل ما هو کفر کفر بذلک وإن لم یقصد أن یکون کافرا إذ لا یقصد الکفر أحد إلا ما شاء الله.” *

ترجمه : “هر کس سخنی بگوید یا فعلی انجام دهد که کفر اکبر باشد ، به سبب آن کافر می شود ، هر چند هم قصد آن را نداشته باشد که کافر شود ، چرا که کسی قصد و نیت کفر نمی کند الا ماشاء اللّٰه”.

* : [ نگا: الصارم المسلول : ۱۷۸ ]

مقاله پیشنهادی

انجیل پس از عیسی

انجیل پس از عیسی کتاب مقدّس موجود در نزد مسیحیان، شامل تورات، کتاب­های ملحق به …