مفاهیمی اساسی در مورد کفر نزد اهل سنت وجماعت ( ۲ )

امام ابن تیمیه رحمه اللّٰه می فرماید :

“فمن قال أو فعل ما هو کفر کفر بذلک وإن لم یقصد أن یکون کافرا إذ لا یقصد الکفر أحد إلا ما شاء الله.” *

ترجمه : “هر کس سخنی بگوید یا فعلی انجام دهد که کفر – اکبر – باشد ، به سبب آن کافر می شود ، هر چند هم قصد آن را نداشته باشد که کافر شود ، چرا که کسی قصد و نیت کفر نمی کند الا ماشاء اللّٰه .”

مقاله پیشنهادی

شروط «لا إله إلّا الله»

شروط «لا إله إلّا الله» کلمۀ توحید، ۷ شرط دارد: علمی که مخالف با جهل …