معانی شرع

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید:

“شرع در عرف جامعه با سه معنا شناخته می شود:

نخستــ :
شرع منزل : که همان شریعتی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بدان مبعوث شده اند .. و اتباع از آن واجب و مخالفت با آن موجب عقوبت الهی است.

دومـــ :
شرع مؤول : که عبارت است از دیدگاه های مجتهدین .. همانند مذهب مالک و … که جایز است از آن پیروی نمود،و پیروی از آن نه واجب است ونه حرام؛و هیچ احدی حق ندارد دیگران را به پیروی از آن و یا عدم پیروی از آن ملزم نماید.

سومــ :
شرع مبدل : که عبارت از است از دروغ بستن بر الله و رسولش و یا دروغ بستن بر مردم با قسم های دروغ و … و یا ظلم آشکار .. پس هر کس بگوید این شرع الله متعال است بلا خلاف کافر می شود.”

[با اندکی تصرف از : مجموع الفتاوی : ۲۶۸/۳]

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …