مسلم بن عقیل رضی الله عنه

مسلم ابن عقیل پسر عمو و داماد حضرت على رضی الله عنه است و با دختر حضرت على بنام رقیه ازدواج کرد که مادرش یکى از کنیزان حضرت على رضی الله عنه بود.

حضرت حسین رضی الله عنه قبل از اینکه بطرف کوفه برود مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد تا با اهل کوفه گفتگو کند که ببیند آیا در نصرت حسین رضی الله عنه جدى هستند یا نه، و بعد از بررسى وضع کوفه توسط مسلم ابن عقیل که مردمانش حاضر به نصرت حسین رضی الله عنه هستند نامه اى به حضرت حسین نوشت که مسیرش را به طرف کوفه ادامه دهد، ولى چیزى نگذشت که عبدالله ابن زیاد امیر کوفه شد، و بعلت اینکه اهل کوفه را تعذیب کرد، از نصرت حسین رضی الله عنه دست برداشتند، بنابراین مسلم ابن عقیل اشخاصى را بسوى حسین رضی الله عنه فرستاد تا او را از تغییر وضع مردم در کوفه با خبر کند تا به مسیرش بسوى کوفه ادامه ندهد، ولى عبدالله ابن زیاد از این تحرکات با خبر گشت و این اشخاص و همچنین مسلم ابن عقیل را دستگیر کرد و نهایتا در قصرش روز نهم ذی الحجه سال ۶۰ هجرى او را کشت.

والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

یاران مرا فحش ندهید

پیامبر خدا می‌فرماید: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِی، فَوَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُکُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا …