مردم، معادنی همچون معادن طلا و نقره هستند.

النَّاسُ مَعَادِنُ کَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الفِضَّهِ خِیَارُهُم فِی الجَاهِلِیَّهِ خِیَارُهُم فِی الإِسلامِ إِذَا فَقُهُوا

الراوی : أبو هریره المحدث مسلم المصدر : صحیح مسلم الصفحه أو الرقم: ۲۶۳۸_ المصدر : صحیح الجامع الصفحه أو الرقم: ۶۷۹۷

«مردم، معادنی همچون معادن طلا و نقره هستند. آنهایی که در جاهلیت بهترین مردم بودند،

در اسلام نیز بهترین هستند به شرطی که دین را به خوبی بفهمند و بشناسند.

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …