مذهب صوفیان

امام قرطبی از شیخ طرطوشی رحمه الله نقل میکند:

بدان الله برتو رحم کند!

مذهب صوفیان مذهب بطالت، جهالت وضلالت است.

دین نیست مگر قرآن و سنت.

تفسیرقرطبی جلد۱۱صفحه۲۳۸

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …