مثال مومن همچون قطعه ای طلا است

إنَّ مثلَ المؤمنِ لَکَمثلِ القطعهِ مِنَ الذَّهبِ نفَخَ علیها صاحبُها فلم تَغیَّرْ ولم تَنقُصْ والَّذی نفسُ محمَّدٍ بیدِهِ إنَّ مثلَ المؤمنِ لَکَمثلِ النَّحلهِ أَکَلَت طیِّبًا ووضعت طیِّبًا ووقعت فلم تَکْسر ولم تُفسِد

المصدر : صحیح ابن حبان الصفحه أو الرقم: ۵۲۳۰ _ المصدر صحیح الجامع الصفحه أو الرقم ۵۸۴۶  المصدر : مسند أحمد الصفحه أو الرقم: ۱۱/۹۰

همانا مثال مومن همچون قطعه ای طلا است که صاحبش آن را در کوره بیندازد که نه تغییر می کند و نه از آن کم می شود (منظور ایمان و یقین مومن به پروردگار و دینش است)

سوگند به آن کس که جان محمد در دست اوست مثال مومن همچون زنبور عسل است که از پاکیزه ها میخورد و پاکیزه بر جای می گذارد (عسل) و می رود و نه چیزی را می شکند و نه چیزی را فاسد می کند

مقاله پیشنهادی

به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید پیش از آنکه دعا کنید، اما دعایتان اجابت نشود

حضرت عایشه در روایت ابن ماجه از وی گفته است که: «از پیامبر صلی الله علیه …