لطفا حد عورت زن در نماز را بیان فرمایید؟

بسیاری از زنان در نماز، تساهل می کنند و دست ها یا قسمتی از آن و همچنین پاها و گاهی قسمتی از ساق برهنه است و نماز می خوانند، آیا نمازشان درست است؟
 
واجب است که زنِ آزاد و مکلف، در نماز تمام بدنش را بپوشاند بجز صورت و دستها؛ چون همه بدن زن عورت است. اگر در حالی نماز بخواند که چیزی از عورت او مانند ساق یا پا و سر و یا بخشی از آن برهنه باشد، نمازش صحیح نیست، چون پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  می فرماید:
 « لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاهَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ »  
 
«خداوند نماز زن بالغه را نمی پذیرد؛ مگر آن که روسری داشته باشد»[۱]
 
و می فرماید:«الْمَرْأَهُ عَوْرَهٌ» «زن عورت است»[۲]  
 
ابو داود از ام سلمه رضی الله عنها روایت می کند که از پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  پرسید:
« أَتُصَلِّی الْمَرْأَهُ فِی دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَیْسَ عَلَیْهَا إِزَارٌ ؟ فَقَالَ : إِذَا کَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا یُغَطِّی ظُهُورَ قَدَمَیْهَا »
 
 «آیا زن می تواند در چادر و روسری نماز بخواند، در حالی که ازار (لباسی دیگر) نداشته باشد؟ پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  فرمود: اگر پیراهنی بزرگ و گشاد بر تن داشته باشد به گونه ای که پشت پاهایش را بپوشاند، بله»[۳]
 
ابن حجر در «بلوغ المرام»[۴]می گوید: ائمه، این حدیث را موقوف دانسته اند. اگر مردی بیگانه آن جا باشد زن باید در نماز چهره و دست هایش را نیز بپوشاند.

مقاله پیشنهادی

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است مسلم از ابوهریره رضی الله عنه …