لذت و سرور و زندگی پاکی که از عفاف به دست می آید

اگر شخص فاجر و گناه کار، لذت و سرور و زندگی پاکی که از عفاف به دست می آید را درک می نمود، به زودی می دید که آنچه را از لذت (پاک دامنی و عفت به سبب ارتکاب گناه) از دست داده، چندین برابر آن چیزی است که به دست آورده (یعنی لذت گناه )

لو علم الفاجر ما فی العفاف من اللذه والسرور وطیب العیش، لرأى أن الذی فاته من اللذه أضعاف أضعاف ما حصل له !

روضَهُ الْمُحِبِّینَ وَ نُزْهَهُ الْمُشتَاقِینَ لِـــــ {الإمام ابْنِ القَیِّــــــم الجَوزِیِّهِ صــــ ۳۶۲

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …