قلبت را در مقابل ایرادات و شبهات مانند اسفنج نکن

پرهیز از شبهات و شبهه افکنان

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید: وَقَالَ لی شیخ الاسلام رضى الله عَنهُ وَقد جعلت اورد عَلَیْهِ غیرادا بعد إِیرَاد لات جعل قَلْبک للایرادات والشبهات مثل السفنجه فیتشربها فَلَا ینضح الا بهَا وَلَکِن اجْعَلْهُ کالزجاجه المصمته تمر الشُّبُهَات بظاهرها وَلَا تَسْتَقِر فِیهَا فیراها بصفائه ویدفعها بصلابته وَإِلَّا فاذا اشربت قَلْبک کل شُبْهَه تمر عَلَیْهَا صَار مقرا للشبهات اَوْ کَمَا قَالَ فَمَا اعْلَم انی انتفعت بِوَصِیَّه فِی دفع الشُّبُهَات کانتفاعی بذلک

امام ابن قیم می فرماید: بعد از آن که ایرادات و شبهات مختلف را پیش شیخ الاسلام ابن تیمیه مطرح می کردم. به من گفت: قلبت را در مقابل ایرادات و شبهات مانند اسفنج نکن، که آن را جذب کند و فقط شبهه از آن ترشح کند. بلکه آن را مانند شیشه ی یکدست قرار بده که شبهات از سطح آن رد می شوند و بر روی آن جا نمی گیرند، با پاکی اش آن را می بیند و با صلابتش آن را دفع می کند. و گر نه اگر قلبت هر شبهه ای را که بر آن می گذرد جذب کند جایگاه شبهات می شود. نصیحتی نمی شناسم که به اندازه ی این نصیحت برای دفع شبهات از آن نفع برده باشم.

[ مفتاح دار السعاده ومنشور ولایه العلم والإراده۱/۱۴۰]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …