قدر و منزلت حدیث نزد ائمه مجتهدین

قدر و منزلت حدیث نزد ائمه مجتهدین و شدت حرص و اشتیاق آنها در چنگ زدن به حدیث و تاکید بر عمل به آن:

امام ابوحنیفه رحمه الله می فرماید:

((لَم تَزَلِ النَّاسُ فِی صَلاح مَادَامَ فِیِهمٔ مَن یَظلُبُ الحدیثَ فِـإِذَا طَلَبُوا العِلم بِلَا حَدیث فَسَدُوا)).

مردم تا زمانی در خیر و صلاح خواهند بود که در میان آنها کسانی باشند که مشغول به تحصیل و فراگیری حدیث هستند؍و هرگاه علم را بدون حدیث فرا گیرند به فساد و خرابی مبتلا خواهند شد.
(المیزان الکبری للعلامه الشعرانی رحمه الله ۱\۵۱).

در جایی دیگر می فرماید:

((إیَّاکُم وَ القَولَ فی دِینِ الله تَعالَی بالـرَّأی وَ عَلَـیکُم بِاتَّباعِ السُّنَّهِ فَمَن خَرَجَ عَنهَا ضَلَّ)).

مواظب باشید که در دین خداوند متعال رای و نظریه شخصی خود را پایه و اساس قرار ندهید.اتباع و پیروی از سنت را بر خود لازم بگیرید، کسی که از این سهم سر باز زند، گمراه خواهد شد.
(المیزان الکبری للعلامه اشعرانی رحمه الله۱\۵۱).

امام شافعی رحمهالله می فرماید:

((أَیُّ أَرض تَقِلُّنِی إِذَا رَوَیتُ النَّبِیَّ صلی الله علیه وسلم حَدیثَا وَقُلتُ بِغَیره)).

چه زمینی مرا در خود جای خواهد داد اگر من حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت بکنم و سخنی خلاف آن بر زبان آورم

مقدمه (معنی قول الامام المطلبی إذا صح الحدیث فهو مذهبی) الامام السبکی و مصادر أخری.

مقاله پیشنهادی

ارکان اسلام یعنی پایه­ هایی که اسلام بر آن‎ها قرار دارد و پنج رکن هستند

ارکان اسلام یعنی پایه­ هایی که اسلام بر آن‎ها قرار دارد و پنج رکن هستند: …