فساد دل‌ها شش چیز است

حضرت حسن بصری می‌فرماید: ۱- اگر اوتاد(بزرگان) نبود، دنیا و آنچه در آن بود نابود می‌گشت. ۲- اگر صالحان نبودند، غیر صالحان نابود می‌گشتند. ۳- اگر عُلما نبودند، مردم حیوان می‌ماندند. ۴- اگر حکومت نبود، مردم همدیگر را می‌‌خوردند. ۵- اگر حُکما نبود، دنیا خراب می‌شد. ۶-  اگر باد نبود، همه چیز متعفّن می‌گشت و فرمود: فساد دل‌ها شش چیز است: ۱- به خدا امیدوار بودن و توبه نکردن. ۲- علم داشتن و عمل نکردن. ۳- کار خیر کردن و اخلاص نداشتن. ۴- روزی خدا را خوردن و از او تشکّر نکردن. ۵- رزق خدا را بدست آوردن و به آن قانع نشدن. ۶- مرده‌ها را دفن کردن و عبرت نگرفتن.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …