فرد گنهکار هرچند که از انواع نعمات بهرمند شود اما

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند

فرد گنهکار هرچند که از انواع نعمات بهرمند شود اما درعین حال، درقلبش احساس وحشت، ذلت و حسرت هایی که قلب آدمی را تکه تکه میکند، دارد»!

«‏العَاصِی وإن تَنعَّمَ بِأصنَافِ النِعَم ، فَفِی قَلبِه مِنْ الوَحشَهِ والذُّلِ والحَسَرَاتِ التِی تَقْطَعُ القُلُوب»
الجَوابُ الکَافِی(ص ١٢٠)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …