فتوی دادن بدون علم

فتوی دادن بدون علم

«مَنْ أُفْتِیَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ».[۱]

«هرکس بدون علم و آگاهی فتوی دریافت کند گناه او به فتوا دهنده باز می‌گردد».[۱]– ابو داود (۳۶۵۷) آلبانی می‌گوید حسن است.

مقاله پیشنهادی

اوراد و اذکار صبحگاهی

اذکاری را برایت بازگو می‌نمایم؛ هر صبح آن را بخوان که سعادت را برایت فراهم …