فتح عین جالوت در سال ۶۵۸ هجری

عین جالوت، یکی از مناطق فلسطین اشغالی است که در میان بیسان و نابلس قرار گرفته است. قهرمان این نبرد بزرگ، سلطان سیفالدین قطز بن عبدالله معزی بود که در ۱۷ ذیقعدهی سال ۶۵۷ هجری، به حکومت مصر رسید.
مغولها، همچنان در حال پیشروی در سرزمینهای اسلامی بودند تا اینکه بغداد، پایتخت خلافت عباسی را اشغال نمودند و هلاکو – نوهی چنگیزخان – خلیفهی عباسی را در سال ۱۲۵۸ میلادی به قتل رساند و بدینسان به خلافت عباسی، پایان داد.
هلاکو به پیشروی خویش ادامه داد و حلب و دمشق را اشغال نمود. این پیشروی، ادامه یافت و الخلیل و غزه به تصرف مغولها درآمد و مردان زیادی کشته شدند و زنان و کودکان، اسیر گشتند. همهجا سقوط کرده بود و فقط مصر، فرا روی هلاکو قرار داشت. وی، نامهی تهدید آمیزی به حاکم مصر، سیفالدین قطز، فرستاد و از او خواست که تسلیم شود. حاکم مصر، درخواست هلاکو را رد کرد و سپاهیانی فراهم آورد و عدهای را به فرماندهی بیبرس به عنوان نیروهای پیشاهنگ به سوی مغولها گسیل نمود. این لشکر، موفق شد یکی از دستههای نظامی مغولها را شکست دهد.
سیفالدین قطز، با سپاهیانش در عینجالوت فلسطین اردو زد؛ مغولها نیز در عینجالوت اردو زده بودند. روز جمعه ۲۵ ماه مبارک رمضان، جنگ شدیدی میان دو طرف، روی داد که در ابتدا، به نفع مغولها بود، اما پس از آنکه قطز، شخصاً وارد میدان شد و به نبرد پرداخت، مسلمانان، نبض میدان را دست گرفتند و فرماندهی سپاه رومیان را اسیر کردند و او را به دستور قطز، کشتند.
با پایان جنگ عینجالوت، افسانهی شکستناپذیری مغولها، پایان یافت و بدینسان مسمانان، تمام جهان را از خطر مغولها، نجات دادند. این جنگ را میتوان سرآغاز حکومت ممالیک در مصر و شام بر شمرد.

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw