علم بی عمل

قال عبد الله بن مسعود رضی  الله عنه :
و قال: «ویل لـمن لا یعلم، ولو شاء الله لعلمه، وویل لـمن یعلم، ثم لا یعمل» .

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گوید:«وای بر کسی که نمی‌داند، و اگر خدا بخواهد وی را علم می‌دهد، و وای بر آنکس که علم دارد ولی به آن عمل نمی‌کند».‏
‏«حلیه الأولیاء وطبقات الأصفیاء» أبونعیم اصفهانی

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …