علماء سوء

ﺍﻣﯿﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ
ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:
‏«ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﻟﻐﺰﺵ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺟﺪﻝﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﮔﻤﺮﺍﻩ، ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ‏» .
“ﻣﺤﺾ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ” ‏( ۲/۷۱۷ ‏)

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …