علت نام گذاری صدقه به این نام

علامه ابن عثیمین رحمه الله تعالی:
علت نام گذاری صدقه به این نام، این ست که بیانگر صداقت بخشنده ی آن است. زیرا انسان، به مال و ثروت، میل و رغبت دارد. انسان، فقط به خاطر چیزی که بیشتر دوست دارد، از علایق و دلبستگی های خود می گذرد. لذا وقتی انسان، از مال خود به خاطر الله ﷻ صدقه می دهد، این دلیلی بر صداقت ایمان اوست. بنابراین باید از بهترین و محبوب ترین اموال خود صدقه دهیم تا آنچه را که الله ﷻ دوست دارد، بر علایق و دلبستگی های خود ترجیح داده باشیم.
[برگرفته از کتاب شرح ریاض الصالحین]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …