عقد اخوت و برادری در اسلام از سخنان گهربار رسول الله

وعن النُّعْمَانِ بنِ بشِیرٍ رضی اللَّه عنهما قال: قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم: « مثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِی تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِم، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائِرُ الْجسدِ بالسهَرِ والْحُمَّى»

از نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: مثل مسلمانها در محبت و رحمت و مهربانی شان به همدیگر مانند یک جسد است، که هرگاه عضوی از آن بدرد آید، دیگر اعضای جسد در تب و بیدار خوابی با آن همراهی می کنند.
[متفقٌ علیه].

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …