عدم اجابت شوهر توسط زن

عدم اجابت شوهر توسط زن

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَیْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِکَهُ حَتَّى تُصْبِحَ».[۱]

«هرگاه مردی همسرش را به بستر خود دعوت نموده و زن (بدون عذر شرعی) خودداری کرد فرشتگان تا صبح او را نفرین می‌کنند».

[۱]– صحیح بخاری (۳۲۳۷).

مقاله پیشنهادی

اوراد و اذکار صبحگاهی

اذکاری را برایت بازگو می‌نمایم؛ هر صبح آن را بخوان که سعادت را برایت فراهم …