طلب علم

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَلْتَمِسُ فِیْهِ عِلْمِاً سَهَّل اللهُ لهَ به طرِیقاً إلیَ الجَنّهِ»

ترجمه: «هر کس راهی را برای جستجوی علم اختیار کند الله راه رسیدن به جنت را برایش آسان می گرداند».

[مسلم ۲۶۹۹]

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …