ضعف و جعلی بودن احادیث درمورد فضیلت ماه رجب

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید:
«تمامی احادیث مربوط به روزه گرفتن در ماه رجب ضعیف و بلکه موضوع می باشند، و اهل علم بر هیچیک از آن احادیث اعتماد نکرده اند، و حتی (آن احادیث) جزو احادیث ضعیفی که می توان در فضایل اعمال به آنها عمل کرد نیز نیستند، بلکه عموما از احادیث موضوع و مکذوبات هستند».
مجموع الفتاوی(۲۵/۲۹۰٫

امام ابن قیم رحمه الله نیز می گوید:
«هر حدیثی که در ذکر روزه ماه رجب و نماز خواندن در بعضی از شبهای آن وارد شده کذب و افترا هستند».
المنار المنیف(ص۹۶).

استاد سید سابق رحمه الله می گوید:
«روزه ماه رجب فضیلتی بر ماههای دیگر ندارد و آنهم مانند دیگر ماههای حرام است و در سنت صحیح چیزی نیامده است که فضیلت روزه آنرا بخصوص برساند و چیزهایی که در این زمینه نقل شده است برای استدلال کفایت نمیکند».
فقه السنه(۱/۳۸۳).

از علامه ابن عثیمین رحمه الله درباره روزه گرفتن در روز بیست و هفتم ماه رجب و نماز آن شب سوال شد، ایشان جواب دادند:
« روزه روز بیست و هفتم ماه رجب و نماز شب آن و تخصیص آن روز (به روزه و نماز شب) بدعت است،و(پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید)هر بدعتی گمراهی است».
:books:مجموع فتاوی ابن عثیمین(۲۰/۴۴۰).

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …