صدقه دادن به خویشاوندان

«الصَّدَقَهُ عَلَى الْمِسْکِینِ صَدَقَهٌ، وَهِیَ عَلَى ذِی الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَهٌ وَصِلَهٌ».[۱]

«صدقه دادن به فقیر، فقط صدقه حساب می‌شود و به خویشاوندان دو تا حساب می‌شود: صدقه و صله‌ی رحم».

[۱]– ترمذی، ۵۹۴٫ آلبانی در إرواء الغلیل (۳/۳۸۷) می‌گوید حسن است و شواهدی دارد.

مقاله پیشنهادی

مرتبه‌‌ی حدیث قدسی

مرتبه‌‌ی حدیث قدسی مابین قرآن و حدیث نبوی است، در قرآن کریم هم لفظ و …