شیوۀ رسیدگی به حساب کافران:

شیوۀ رسیدگی به حساب کافران:

شیخ الإسلام ابن تیمیّه می­گوید: «الله متعال مردم را مورد محاسبه قرار می­دهد و بندۀ مؤمنش را جدا نموده و از وی به سبب گناهانی که انجام داده، اعتراف و اقرار می­گیرد، چنانکه در قرآن و سنّت بیان شده است.

امّا کافران همچون کسی که نیکی­ها و بدی­هایش سنجیده شود، مورد محاسبه قرار نمی­گیرند، زیرا آنان نیکی ندارند، اما اعمال‌شان شمارش می­شود و آنان از آن آگاه شده و اقرار نموده و به سبب این اعمال، مجازات می­شوند».[۱]

[۱]– مجموع الفتاوی، ج ۳، ص ۱۴۶٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …