شیوه و کیفیّت حسابرسی:

شیوه و کیفیّت حسابرسی:

متون شرعی شیوه و روش حسابرسی در قیامت را روشن ساخته­اند.

به طور خلاصه می­توان گفت: الله تعالی بندگان را در حضور خویش نگه می­دارد و از آنان به سبب گناهانی که مرتکب شدند و اعمالی که انجام داده و سخنانی که بر زبان آوردند، اقرار می­گیرد و آنان را از کفر یا ایمان، اطاعت یا نافرمانی و استقامت یا انحرافشان در دنیا و نیز از پاداش یا عذابی که مستحقّ آن هستند، آگاه می‌سازد.

حساب شامل آنچه پروردگار به آنان می­گوید، سخنانی که بندگان بر زبان می­آورند، عذر و بهانه­هایی که آورده می­شود، دلیل و برهان‎هایی که علیه آنان اقامه می­گردد، گواهی شاهدان، وزن اعمال و امثال آن می‌شود.[۱]

[۱]– نک: القیامه الکبری، ص ۱۹۳٫

مقاله پیشنهادی

سخنانی پیرامون آسان شدن بلاها

یکی از تاجران عاقل می‌گفت: وقتی، انسان سود ببرد و سالم برگردد، مصیبت، خیلی ناچیز …