شبهات قبر پرستان و رد آن (۱)

شبهات قبر پرستان دارای انواع مختلفی است:

  • بعضی از آن‌ها قصص و داستان‌ها و حکایاتی خود ساخته است که هر گمراه و باطل اندیشی، می‌تواند امثال آن را به نفع خویش مطرح کند، و کسی از آوردنش ناتوان نیست.
  • بعضی از آن‌ها احادیث موضوعه و ساختگی‌ای است که آن را دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است.
  • بعضی از آن‌ها احادیث ضعیف است که احتجاج با آن‌ها درست نمی‌باشد، و اغلب آن‌ها هم با نصوص قرآن و سنت و اجماع اهل علم مخالفت دارد.
  • بعضی از آن‌ها هم احادیثی صحیح می‌باشد – که بسیار‌اند که است – ولی ابدا بر باطل آن‌ها دلالت نمی‌کند، بلکه بر خلاف عقاید باطل‌شان دلالت می‌کند، و استدلال‌شان به آن احادیث به مانند استدلال‌شان به آیاتی است که آن را طبق هوای نفس خویش تفسیر می‌کنند، و در آن تفسیر خود هیچ سلفی (الگویی) از صحابه و تابعین ندارند.
  • بعضی از آن‌ها قول یک عالم متأخری می‌باشد که اگر قولش – فرضا – از معارضه سالم بماند، باز هم حجت آور نیست، چه برسد به اینکه مخالف قرآن و سنت و اجماع امت هم باشد.

و معلوم است که اقوال علما – اگر چه بزرگ هم باشند – برای تأیید آن، حجت و دلیل آورده می‌شود، نه اینکه به خود آن استدلال شود؛ زیرا رأی هر یک از آنان قابل قبول و رد می‌باشد.

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …