سیری و گرسنگی

سیری شمشیری است برای شیطان علیه مؤمن و گرسنگی شمشیری است برای مؤمن علیه شیطان.

حضرت علی می‌فرماید: «بَطْنُ الـمَرءِ عَدُوُّهُ» – شکم مرد دشمن اوست([۱]).

هرچه غذای انسان لذّت بخش‌تر باشد به همان اندازه هم مدفوع انسان را متعفّن‌تر می‌کند و لذّت خوردن بعد از گذر از ۱۵ سانتی متر از دهان به گلو دیگر طعمی ندارد.[۱]– عقل، علم و عمل / ج ۲ / ص / ۲۰۰ / تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …