سه سال دعوت پنهانی

بعد از نزول آیات وحی پیامبر شروع به دعوت پنهانی کردند و اول از همه از خانه خود شروع کردند که  ابتدا حضرت خدیجه همسر پیامبر  بعدا حضرت علی (رض)  و سپس زید بن حارثه ایمان آوردند بعد از خانه پیامبر حضرت ابوبکر صدیق ایمان آوردند که حضرت ابوبکر رض بعد از اینکه مسلمان شدند به تبلیغ دین همت گماشتند و باعث اسلام اوردن پنج نفر از بزرگان قریش شدند  

در طول این سه سال دعوت پنهانی ، کفار و مشرکین قریش چندان از این کار پیامبر ناراحت نمی شدند و اذیت و آزاری به ایشان نمی رساندند شاید به این خاطر بوده که خیلی این امر را جدی و مهم تلقی نمیکردند
فقط زمانی که پیامبر از کنار انجمن های آنان می گذشت با لحنی تمسخر آمیز می گفتند که این فرزند عبدالمطلب مدعی است که از آسمانها با او سخن می گویند
  توضیحات :  

زید بن حارثه : در یکی از جنگ ها اسیر شد و به عنوان برده توسط خدیجه خریداری شد و ایشان نیز او را به پیامبر هدیه کردند بعدها پدر و عمویش آمدند تا او را به نزد قوم و قبیله اش بازگردانند اما او قبول نکرد و ترجیح داد که با پیامبر باشد و برنگشت و پیامبر نیز او را به فرزند خواندگی خود پذیرفت که بعدها توسط قران فرزند خواندگی در اسلام ممنوع شد

علی بن ابیطالب : ایشان پسر عموی پیامبر بودند که به علت فقر پدرش ، پیامبر حضانت ایشان را پذیرفته بودند و ایشان در سنین کودکی  در خانه پیامبر  زندگی میکردند و بزرگ شدند و در سن ۱۰ سالگی مسلمان شدند  

پنج نفر:  عثمان بن عفان اموی؛ زبیربن عوام اسدی؛ عبدالرحمان بن عوف زهری؛ سعدبن ابی وقاص زهری؛ و طلحه بن عبیدالله تیمی

مقاله پیشنهادی

این فرد در زمره‌ی جهنمیان است

مسلم، همچنین، از ابوهریره روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم، در جنگ …