سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بمانند کشتی نوح است

امام مالک رحمه الله فرمودند:
سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بمانند کشتی نوح است که هر کس سوار آن شد (پیروی کرد) نجات می یابد و هر کس سوار نشد و تخلف کرد (از سنت پیروی نکرد) غرق می شود.( ذم الکلام واهله ۱/۸۱ )

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …