سعه ی صدر در برابر مخالفین

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: وأنَا فِی سَعهِ صَدَرٍ لِمَن یُخَالِفَنِی فَإنَهُ وإنَّ تَعَدَى حدُودَ اللَّهِ فِیَّ بِتَکَفِیرٍ أو تَفسِیقٍ أو افتِرَاءٍ أو عَصبِیَهٍ جَاهلِیَه ، فَأنَا لا أتعَدَى حدُود اللَّهِ فِیهِ

من با هرکسی که مخالفم باشد سعه صدر دارم. و اگر او با شکستن حدود الهی بر من ظلم روا بدارد و مرا تکفیر و تفسیق نماید یا برمن دروغی ببندد یا در برخورد با من تعصب جاهلانه به خرج دهد، بازهم من درتعامل با وی حدود الهی را رعایت خواهم نمود.

[ مجموع الفتاوى ۳/۲۴۵].

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …