سؤال و جواب هایی درباره ی روابط سببی میان اهل بیت و صحابه رضوان الله علیهم

سؤال: شوهران دخترهای پیامبر اکرم چه کسانی بودند؟

جواب: همسر فاطمه: علی بن أَبیطالب، رقیه: عثمان بن عفان، أَم کلثوم: عثمان بن عفان، زینب: ابوالعاص بن ربیع بن عبدالعزى بن شمس بن عبدمناف پسر عمه اش.

سؤال: شوهر أم کلثوم دختر حضرت علی و فاطمه ی طاهره دختر پیامبر بزرگ اسلام صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَیْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ که بود؟

جواب: شوهر وی حضرت عمر بن خطاب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُم أَجْمَعِیْنَ بود.

سؤال: همسر حضرت طلحه بن عبیداللَّه رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ که بود؟

جواب: همسر وی أم کلثوم دختر أبوبکر صدیق رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ بود.

سؤال: شوهر دختر حضرت ابوبکر (حضرت عایشه) که بود؟

جواب: شوهر وی حضرت رسول اللَّه صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ بود که تا زمان وفات او را طلاق نداد.

سؤال: همسر حضرت حسین بن علی رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ، سید جوانان اهل بهشت که بود؟

جواب: همسر او حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبکر رضِیَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ بود.

سؤال: نسبت مادری حضرت جعفر صادق از طرف اصحاب پیانبر خدا صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ به چه کسی می رسد؟

جواب: نسبت حضرت جعفر صادق از جهت مادری به حضرت ابوبکر صدیق می رسد (از جهت ام فروه دختر أسماء دختر حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبکر).

سؤال: حضرت علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  نام چند تن از پسرانش را ابوبکر گذارد؟

جواب: حضرت علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ نام دو تن از پسرانش را (ابوبکر) نهاده بود.

سؤال: حضرت علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ نام چند تن از پسرهایش را عثمان گذاشته بود؟

جواب: حضرت علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْه دو تن از پسرهایش را عثمان نامیده بود: (عثمان الأکبر و عثمان الأصغر).

سؤال: حضرت علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْه وَأَرْضَاه چند تن از پسرانش را به اسم عمر نام گذاری کرده بود؟

جواب: حضرت علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْه دو تن از پسرانش را عمر نام نهاده بود (عمر الأکبر و عمر الأصغر).

سؤال: در میان شیعه و اهل سنت و جماعت در فضیلت حضرت حسین بن علی رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ اختلافی وجود ندارد، ولی حضرت حسین بن علی رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ اسم چند تن از پسرهایش را عمر نام نهاده بود؟

جواب: حضرت حسین بن علی رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ دو تن از پسرانش را عمر نام گذارده بود (عمر و عمر الأشرف).

سؤال: آیا حضرت حسین بن علی یکی از پسرانش را (ابوبکر) نام گذارده بود؟ چرا؟

جواب: آری، حضرت حسین بن علی پسرش را ابوبکر نام گذاشته بود و جواب (چرا؟) را برای شما می گذارم تا کمی بدان بیاندیشید.

سؤال: نام دو تن از پسران موسى بن جعفر کاظم رَحِمَهُ الْلَّهُ چه بود؟

جواب: نام یکی ابوبکر و دیگر عمر.

سؤال: اسم دختر موسى بن جعفر کاظم رَحِمَهُ الْلَّهُ چه بود؟

جواب: عایشه.

سؤال: یکی از پسران حضرت علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ (محمد) بود. وی دو پسر داشت که اسم یکی از آن دو عبدالله بود، نام دیگری چه بودِ؟

جواب: دیگری را عمر نام نهاده بود.

سؤال: حضرت حسن رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ سید شباب اهل بهشت فرزند حضرت علی بن ابیطالب است. نام پسران حضرت حسن بن علی رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُ چه بود؟

جواب: ابوبکر، عمر و حسن که آخری ملقب به مثنى نیز بود.

سؤال: مروان پسر ابان با ام قاسم دختر حسن بن علی رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ ازدواج کرد، این مروان که بود؟

جواب: ایشان مروان بن ابان بن عثمان بن عفان رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ بود.

سؤال: ابان بن عثمان بن عفان با ام کلثوم دختر عبداللّه بن ……… ازدواج نمود، لطفاً کامل کنید؟

جواب: ام کلثوم دختر عبدالله بن جعفر طیار.

سؤال: شوهر أسماء دختر ابوبکر که بود؟

جواب: شوهر ایشان زبیر بن عوام رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ بود.

سؤال: مادر رقیه دختر عمر بن خطاب و نیز مادر زید بن عمر بن خطاب که بود؟

جواب: مادر ایشان ام کلثوم دختر علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ بود.

سؤال : زید بن عمرو بن عثمان بن عفان سکینه را به عقد خود درآورد. پدر سکینه که بود؟

جواب: سکینه دختر حسین بن علی بن ابیطالب رَضِیَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ بود.

سؤال : مادر عبدالله بن عثمان بن عفان که بود؟

جواب: مادر وی رقیه دختر پیامبر خدا محمد صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بود.

اکنون، بعد از دانستن این معلومات، آیا عاقلانه است که فکر کنیم خاندان و اصحاب با هم دشمن بودند؟ حال آنکه همگی آن ها باهمدیگر زیر درخت با پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بیعت نمودند و خداوند بلندمرتبه درباره ی آن ها فرموده است (لَقَدْ رَضِیَ الْلَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ یُبَایِعُوْنَکَ تَحْتَ الْشَّجَرَهِ).

و زمانی که بفهمید آن ها کسانی بودند که به کمک هم و با جان و مال خویش در غزوه ها و دشواری ها از رسول خدا صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دفاع کرده و به همراه وی در سختی های شکیبایی نمودند.

و همگی آن ها کسانی بودند که قرآن کریم را با این دقت و علاقه نقل نمودند

کسانی که دین خدا را در گوشه گوشه ی جهان گستردند

پس از اطلاع از همخونی موجود میان آنان دیگر چه می توان گفت؟ این موضوع نشانه ی چیست؟!

همگان جایگاه فرزندان را بواسطه ی پدران و مادرانشان می شناسند …. برای انتخاب نام برای فرزندت مدت های زیادی به اندیشه می پردازی، نامی که باید در طول عمر با خود داشته باشد، و هرگز جز اسمی که معنای زیبا و والایی داشته یا به واسطه ی علاقه ی بسیار شما به شخصی که صاحب همان اسم است را برنمی گزینید.

خواننده ی گرامی آیا راضی می شوی که دخترت با مرد نامناسب و بدکرداری ازدواج نماید؟ چه برسد به یک مرد کافر؟! درحالیکه دخترت را برخود ترجیح داده و خود را فدای او نموده و آرزوی خوشبختی اش را دارید؟!

از خداوند بزرگ خواستار هدایت مسلمانان گم کرده راه هستیم!

مقاله پیشنهادی

گروهی از کسانی را که بر دریا می‌روند در خواب دیدم که همچون پادشاهان بر تخت سلطنت بودند

ترمذی نسایی و ابوداوود از ام حرام دختر ملحان روایت کرده‌اند که گفته است: «روزی …