زنان صالح چه کسانی هستند؟

 

زنان صالح کسانی هستند که: «فرمانبردار دستورات خداوند و مطیع شوهرشان می‌باشند»

«ناموس شوهر خود را حفظ و از شرف خود نیز مواظبت می‌کنند»

«از مال و فرزندان و دیگر شئوناتِ منزل همسرشان پاسداری می‌نمایند»

فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

پس زنان صالح، فرمانبردارند؛
به پاس آنچه خداوند (برای آنان) حفظ کرده؛
(اسرار و حقوق شوهران خود) را در غیاب (آن‌ها) حفظ می‌کنند.
نساء/۳۴

مقاله پیشنهادی

جایز نیست که مردی بر خواستگاری برادر مسلمانش، از زنی خواستگاری نماید

جایز نیست که مردی بر خواستگاری برادر مسلمانش، از زنی خواستگاری نماید پیامبر فرمودند: «لَا …